Uống cafe

Không chỉ uống cafe là có thể sáng tạo

Uống cafe
Hiện nay có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đang nhầm tưởng là uống café sẽ giúp sáng tạo.

Tuy nhiên, để sáng tạo thì ngoài tố chất, chúng ta cần kiến thức và kinh nghiệm làm chất liệu. Giống như nếu chúng ta không có nhiều loại thực phẩm thì không thể chế biến nhiều món ăn được.

Thành phần của café thì bao gồm (tra Google…)…

Vậy nên nếu chỉ uống café, chúng ta chỉ có thể sáng tạo ra đại loại như là cefa, feca, face

GIEO QUẢNG