Tiền

Tiền xấu hay tốt là do người dùng

RỐI:
“Ngày xưa còn sinh viên em yêu bà xã em nhiều lắm. Giờ đi làm bà xã em có thu nhập cao hơn, tự dưng em cảm thấy ngày càng ngại giao tiếp với bà xã. Cứ đà này thì em sợ tình cảm của em với bà xã sẽ phai nhạt mất. Em nên làm gì?”

GỠ:
Anh chia sẻ với em bài thơ này:
3.GIEO-QUẢNG-Thơ-hay-Giận-em-Tiền

Em thấy đấy, bà xã có thu nhập cao là tốt. Em chỉ nên đắn đo khi tiền bà xã kiếm được là tiền bạc hay tiền tệ thôi.

Điều quan trọng là em không ngừng phấn đấu để xứng đáng với bà xã…thì mọi điều sẽ tốt đẹp!