Sài Gòn thân quen

SÀI GÒN ở KIM THÀNH

Dù gì cũng hơn chục năm ở Sài Gòn, giờ về ở quê Kim Thành sao khỏi nhớ nhung…

Cảm ơn người đã mang chút quen thuộc về đây!

Cafe Mộc Lan, quán nhỏ thôi, nhưng đủ để muốn đến: 257 đường 20/9, Thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương.

Gieo-Quảng-Sài-Gòn-ở-Kim-Thành-3

Gieo-Quảng-Sài-Gòn-ở-Kim-Thành-1

Gieo-Quảng-Sài-Gòn-ở-Kim-Thành-2

GIEO QUẢNG