nước

Nước sẽ trở vê nguồn

RỐI:
“Tôi chỉ có một đứa con duy nhất, nó học xong là đòi đi thành phố lập nghiệp. Tôi không muốn xa con nhưng cũng không muốn con không có sự nghiệp ở quê nghèo…Tôi phải làm sao đây?”

GỠ:
Bạn thân mến, tuổi trẻ lập nghiệp là điều cần thiết. Tôi chia sẻ với bạn bài thơ này nhé:
9.GIEO-QUẢNG-Thơ-hay-Nước

Bạn yên tâm, con người như nước vậy, cuối cùng cũng chảy về nguồn thôi. Hãy nghĩ cho con và đặt niềm tin vào con…