Biển

Quản người bằng bao dung

RỐI:
“Tôi đang làm Giám đốc. Nhân viên của tôi đến từ các miền, độ tuổi khác nhau, tính cách khác nhau…Nhiều lúc họ làm tôi căng thẳng, rối trí và ra quyết định không toàn vẹn…Những lúc đó tôi nên làm gì?”

GỠ
Cần phải bao dung bạn ạ! Bạn chiêm nghiệm bài thơ này nhé:
7.GIEO-QUẢNG-Thơ-hay-Biển

Bạn thấy đấy, nếu lòng bạn rộng lớn như Biển thì ngại gì Sông, Suối, Rạch, Ngòi…chứ!

GIEO-QUẢNG-quản-người-bằng-bao-dung-như-biển-1

GIEO-QUẢNG-quản-người-bằng-bao-dung-như-biển-2

GIEO-QUẢNG-quản-người-bằng-bao-dung-như-biển-3