Ly nước cuộc sống

Thử hình dung cuộc sống như một ly nước…

Gieo-Quảng-ly-nước-cuộc-sống

Nếu không bỏ nước cũ mà cứ rót nước mới vào thì sẽ khiến nước tràn ra khỏi ly, làm ướt những gì xung quanh…

GIEO QUẢNG

Powered by CHILI ASIA
logo