Thơ nghiệm

Trải nghiệm cuộc sống…

TÌM EM

Nơi biển khơi dồn về ánh biếc
Những đường cong đồi núi miên man
Đến rừng xanh, suối trong, nước ngọt
Phía chân trời đỏ mọng, nóng ran

Đi tìm em, bây giờ vẫn thế
Em cứ đẹp, bao kẻ mẩn mê
Dẫu loài người lạc đường, quên lối
Gặp được em, tình sẽ quay về.

GIEO QUẢNG

Thiết kế web Chili.vn
logo