Không phân mục

QUỸ HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC

1. Tên quỹ: Walking GIEO

2. Mục đích, ý nghĩa:
Hỗ trợ những học sinh hiếu học nhưng gia đình nghèo, có nguy cơ hoặc đã phải nghỉ học.

3. Cách thức hỗ trợ:
> Cập nhật thông tin các học sinh nghèo hiếu học từ các tình nguyện viên trên mọi miền đất nước,
> Gặp gia đình, người thân của học sinh được đề nghị hỗ trợ,
> Phỏng vấn học sinh được đề nghị hỗ trợ,
> Trao đổi với các trường học liên quan đến học sinh được đề nghị hỗ trợ,
> Dự toán các khoản hỗ trợ (học phí, dụng cụ, trang thiết bị học tập…),
> Công bố công khai với cộng đồng,
> Đồng hành cùng học sinh (được duyệt hỗ trợ) đến khi có thể tự lực kiếm sống.

4. Giám sát: Tất cả những đối tượng liên quan, quan tâm.

5. Thông tin liên hệ:
> Tên: GIEO QUẢNG
> Điện thoại: 098 98 77 990
> Email: gieo18879@gmail.com

Xem thêm: https://www.facebook.com/walkinggieo

Thiết kế web Chili.vn
logo