Cảm ơn “ngựa sắt”!

Khi một chiếc xe đưa bạn đến những nơi tuyệt vời…chắc hẳn nó cũng muốn có những tấm hình làm kỷ niệm…

Gieo-Quảng-cảm-ơn-ngựa-sắt-1-ok

Gieo-Quảng-cảm-ơn-ngựa-sắt-2

Gieo-Quảng-cảm-ơn-ngựa-sắt-3

Gieo-Quảng-cảm-ơn-ngựa-sắt-4

Gieo-Quảng-cảm-ơn-ngựa-sắt-5-ok

Cảm ơn mày đã đưa tao đến những nơi như vậy!

Photo: Gieo Quảng

Thiết kế web Chili.vn
logo